EPC waarde uitgelegd

EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat en zegt wat over de hoeveelheid kilowatturen dat een gezin verbruikt per vierkante meter vloeroppervlak in een jaar. Het betreft de verwarming, alsook de aanmaak van sanitair warm water. Daarnaast wordt ook de ventilatie en de koeling van het huis in ogenschouw genomen.

Kanttekeningen

Het daadwerkelijke verbruik wordt buiten beschouwing gelaten en er wordt ook geen rekening gehouden met een harde of zachte winter. Het rendement van eventueel geplaatste zonnepanelen wordt van het resultaat afgetrokken, dit zou namelijk geen oprecht beeld geven van de energiezuinigheid van de woning. Het getal dat uiteindelijk de EPC waarde uitdrukt is een op zichzelf staand nummer en zegt lang niet alles over de energiezuinigheid; Een slecht geïsoleerde studio zal nog altijd een ‘hoger cijfer’ krijgen dan een goed geïsoleerd vrijstaand landhuis.

Op de juiste manier vergelijken

Om de EPC op juiste waarde te schatten moet je dus per soort residentie de vergelijking trekken. Dus de EPC waarde van appartementen alleen maar vergelijken met appartementen. Hieronder een lijst met gemiddelde EPC waarden per soort woning:
appartementen 295
rijtjeshuis 296
rijtjeshoekhuis 350
vrijstaand huis 398

Ook zijn er verschillen per regio, aan de kust bijvoorbeeld staat veel vaker een koude wind dan in het zuiden des lands.