De voordelen van een BIM (Bouw Informatie Model)

Met behulp van 3D laserscanning kunnen er diverse modellen geconstrueerd worden voor in de bouwsector. Door de nauwkeurige metingen die verricht kunnen worden met een 3D laserscanner wordt deze techniek steeds vaker toegepast binnen de bouwsector. 3D laserscanner is ideaal om te gebruiken binnen bouwprojecten als het gaat om modellering van gebouwen en objecten van uiteenlopende aard. Aan de hand van 3D laserscanning kunnen goede beelden worden gemaakt die gebruikt worden voor het modelleren van modelgebouwen.

3D modellering heb je van verschillende niveau. Zo heb je gedetailleerde niveaus en niveaus die minder gedetailleerd zijn. Afhankelijk van het doeleinde waarvoor je het model wilt gebruiken kun je een passende niveau toepassen. Een voorbeeld van een 3D modellering is het BIM. BIM staat voor Bouw Informatie Model. Dit model heeft veel voordelen ten opzichte van andere modellen. Voor meer informatie over het Bouw Informatie Model kun je kijken op https://www.leap3d.eu/nl/projecten/3/bouwsector/16/bim-model-daalsedijk

Waar staat BIM (Bouw Informatie Model) voor

BIM staat voor Bouw Informatie Model. De naam zegt het al, het model geeft je informatie over het bouwproject dat je wilt bouwen. Het voordeel van BIM is dat het modelleert op elk detailniveau. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat je een model hebt in de ontwerpfase van het project waarin heel duidelijk is hoe het gebouw eruit komt te zien en hoe het er aan de buitenkant uit komt te zien. Vaak wil je voor de aanvraag van vergunning ook een goed model kunnen laten zien zodat duidelijk is wat het gebouw te bieden heeft en hoe het in de omgeving gaat passen.

Zo is er voor elke fase in het bouwproject de mogelijkheid om een bouwmodel aan de hand van 3D modellering te maken. BIM geeft daardoor een volledig beeld weer van het te bouwen object of gebouw en biedt het houvast gedurende het gehele bouwproject.

Hoe komt een BIM (Bouw Informatie Model) tot stand?

Een BIM is een belangrijke model ter ondersteuning in een bouwproject. Aan de hand van 3D laserscanning worden er 3D beelden gemaakt en ga je over tot 3D modellering. Aan de hand van puntenwolken verkrijgen ze de nodige data die omgezet wordt in 3D beelden. Deze beelden kun je vervolgens aanpassen naar de verschillende bouwwensen en gaandeweg aanpassen aan de veranderende ontwerp- en bouwtekeningen van een bouwproject. BIM is een vorm van modellering die vaak gehanteerd wordt omdat het verschillende detailniveaus kan laten zien waardoor het breed toepasbaar is in de bouwsector.

3D modellering is een techniek die de bouwsector helpt bij het beheersbaar maken van een bouwproject. Het geeft een nauwkeurige beeld weer van het te bouwen gebouw of object en is voor de eindgebruiker meteen goed inzichtelijk te maken. BIM is daarbij een manier van modellering die op verschillende detailniveaus mogelijk is en daarom juist in de bouwsector zo belangrijk is en vaak wordt toegepast. Je hebt namelijk in de bouwsector te maken met uiteenlopende bouwprojecten en elk project vraagt een andere aanpak.