Optrekkend vocht als gevolg van een bouwfout

In Nederland worden steeds meer huizen bijgebouwd en soms wordt daar natuurlijk wel eens een fout gemaakt. Bouwfouten komen vaak naar boven bij een bouwtechnische keuring die door de koper gedaan wordt. Sommige bouwfouten zijn maar klein en meteen zichtbaar, andere zijn groter maar wellicht pas later zichtbaar. Een van die bouwfouten die vaak pas later zichtbaar zijn, is optrekkend vocht.

Optrekkend vocht door gebrek aan waterkering

Het is niet altijd even makkelijk om optrekkend vocht te herkennen. Vochtplekken zie je vaak pas wanneer het al in een vergevorderd stadium is. Daarnaast kunnen ook schimmels zich voordoen en ontstaat er een muffe geur. Vochtproblemen in huis kunnen dan ook zeker slecht zijn voor de gezondheid. Daarnaast kan ook verf, behang en pleisterwerk loskomen van de muur door optrekkend vocht. Vaak komt optrekkend vocht voor in muren bij oudere huizen die niet voorzien zijn van een waterkering ter hoogte van het grondniveau. Het grondvocht wordt hierdoor geabsorbeerd door de muren en verplaatst zich capillair.

Andere oorzaken van optrekkend vocht

Optrekkend vocht wordt vaak veroorzaakt door de bovengenoemde bouwfout, maar kan ook andere oorzaken hebben. Zo kan het simpelweg komen door de grondsoort in uw omgeving. Daarnaast kunnen ook condensatie in de spouw, regendoorslag op de buitenmuur, beluchtingsgaten beneden maaiveldniveau, een defecte regenpijp of scheuren in de fundering zorgen voor optrekkend vocht en andere vochtproblemen in huis.

Het verschil tussen optrekkend vocht en doorslaand vocht

Er kunnen zich natuurlijk verschillende vochtproblemen voordoen in huis. De meest voorkomende soorten zijn optrekkend vocht en doorslaand vocht. Optrekkend vocht komt vanuit de grond en ontstaat meestal door grondwater of bodemwater. Doorslaand vocht ontstaat vrijwel altijd doordat een poreuze buitenmuur neerslag absorbeert. Het is daarom ook makkelijk te herkennen of u te maken heeft met doorslaand of optrekkend vocht. Bij doorslaand vocht ziet u tijdens of na een regenbui vochtplekken ontstaan op de binnenzijde van uw buitenmuur.