Onderhoud zonnepanelen

Een zonnepaneel is in principe onderhoudsvrij. Toch is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren op achtergebleven vuilresten.

Vuil kan op den duur voor problemen zorgen en dat komt de duurzaamheid van het zonnepanelensysteem niet ten goede. Daarnaast kan vuil de hoeveelheid zonne-energie die een paneel opwekt verlagen waardoor het rendement van het zonnepaneel afneemt. Iets wat we juist willen voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat een zonnepaneleninstallatie die niet regelmatig wordt schoongemaakt, per jaar ongeveer 2 tot 3 procent aan rendement verliest.

Na het eerste jaar kan dit verlies zelfs oplopen tot 4%. Zijn uw zonnepanelen bedoeld voor een agrarisch bedrijf of plaatst u de panelen in de buurt van zware industrie? Dan lijden de zonnepanelen meer door bijvoorbeeld fijnstof- en zoutafzettingen, bladeren en uitwerpselen van vogels. In dat geval ligt het rendementsverlies rond de 20 procent.

Een zonnepaneel reinigen

Wanneer u ziet dat uw zonnepanelen vuil zijn kunt u deze zelf schoonmaken. Houd bij het schoonmaken van uw zonnepalen onderstaande punten in de gaten want als u verkeerd reinigt kan dat nadelige gevolgen hebben voor het panelensysteem.

  • Gebruik altijd een zachte bezem of spons, zodat de zonnepanelen niet beschadigen. Krassen op het panelensysteem verminderen de energieopbrengst.
  • Maak niet schoon met (chemische) schoonmaakmiddelen. Hierdoor kunnen coatings van het zonnepaneel oplossen. Ook kan er een dunne film ontstaan die het zonlicht weerkaatst.
  • Liggen uw panelen dicht in de buurt van een drukke snelweg, spoor of industrieterrein? Reinig het zonnepaneelsysteem dan jaarlijks.

Het schoonmaken van zonnepanelen kunt u uiteraard ook uitbesteden aan een glazenwasser of installateur.

Zonnepanelen onderhouden; raadpleeg een installateur

het reinigen van zonnepanelen, is ook het onderhouden van de panelen aan te raden. De bekabeling, het systeem en de omvormer moeten regelmatig nagekeken worden door uw installateur. Regelmatig wil zeggen: ongeveer één keer in de vier jaar. Wanneer u uw zonnepanelensysteem optimaal reinigt en onderhoudt, gaan de panelen minimaal 25 jaar mee. Controleer ook jaarlijks of de panelen nog goed vastzitten en of ze goed werken. Er zijn systemen die het zelf aangeven als een paneel niet goed werkt. Andere panelen zijn aan te sluiten op een computersysteem.